Sahte Diploma İddialarına Tokat Gibi Cevap

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada son günlerde yandaş medya ve muhalefet kesim arasında konuşulan Cumhurbaşkanı’nın diplomasının sahte olduğu iddiaları gerçekle bağdaşmadığı ve söylentilerin iyi niyetli olmadığı duyuruldu…


Sahte Diploma İddialarına Tokat Gibi Cevap

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada son günlerde yandaş medya ve muhalefet kesim arasında konuşulan Cumhurbaşkanı’nın diplomasının sahte olduğu iddiaları gerçekle bağdaşmadığı ve söylentilerin iyi niyetli olmadığı duyuruldu.

 

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’ın art niyetli söylenen bazı dedikodulara karşı yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenimi, mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliği çerçevesinde üniversitemize yöneltilen haksız ithamların giderilmesi amacıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Hem kurumumuz hem de mezunumuz olmasından her zaman gurur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, haksız ve mesnetsiz ithamlara maruz bırakılmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çıkan asılsız ve çirkin iddialardan dolayı 1883 yılında kurulan üniversitenin tarihi gelişiminden, zaman içinde isim değişiklikleri ve bünyesine dahil olan eğitim birimlerine kadar ayrıntılı açıklandı.

Cumhurbaşkanımızın almak zorunda olduğu 41 dersi de başarıyla bitirdiğini bildiren yazılı açıklamada, , “Sayın Cumhurbaşkanımız, 1974 yılında yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavı’nda verilen resmi sınav sonuç belgesi itibariyle, ’İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ne bağlı ve dört yıllık eğitim veren ’Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’na kaydolma hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile resmen kayıt yaptırmıştır. Öğrenimini, sorumlu olduğu kırk bir dersten başarılı olarak, 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde 1981 yılının Şubat ayında resmi olarak tamamlamıştır. Kayıtlı olduğu ’Aksaray İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksekokulu’nun, ’Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’ ile birleştirilerek ’Ticarî Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüş olması dolayısıyla, mezuniyeti ’Ticarî Bilimler Fakültesi’ne kayıtlı olarak gerçekleşmiştir” belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 03.04.1981 tarihinde bölümünün dekanı olan Doç. Dr. Sinan Artan tarafından imzalanarak 440-678 kayıt numarası ile geçici mezuniyet belgesi verildiği belirtilen açıklamada, “Ticarî Bilimler Fakültesi, 1982 yılında Marmara Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte, diğer üç fakülte ile birleştirilerek ’İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Diploması, talepleri üzerine, ’Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri’nin 4694 kütük numarası kaydına bağlı 8345 diploma numarası ile ’İşletme Bölümü mezunu’ olarak düzenlenmiş, zamanın dekanı ve rektörü tarafından imzalanarak, 01.11.1991 tarihinde, geçici mezuniyet belgesi teslim alınmak suretiyle kendilerine verilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin yaklaşık otuz yıl faaliyette bulunduktan sonra 23 Mart 2012 tarihinde ’İktisat Fakültesi’, ’İşletme Fakültesi’ ve ’Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bölünmesi dolayısıyla, mezkur ’Ticarî Bilimler Fakültesi’nin bütün bölümleri ve mezunlarına dair arşiv, akademik bağ ve gereklilikler dolayısıyla yeni kurulan ’İşletme Fakültesi’ kapsamına dahil edilmiştir. 31.03.2011 tarihinde ’duplikata’ talebinde bulunulması üzerine, kendilerine daha önce verilmiş olan diplomanın duplikatası, 01.04.2011 tarihinde düzenlenerek teslim edilmiştir. Duplikatanın ön yüzünde, diplomanın ilk suretinde imzası bulunan dönemin dekanının ve rektörünün imzası bulunmaz. Bunun yerine yalnızca adları, soyadları ve unvanları yer alır. Yine duplikatanın ön yüzünün üst kısımda sol ve sağ tarafta kırmızı renklerle ’Duplikata’ kaşesi basılı olur. Ayrıca duplikatanın arka kısmına, hazırlanma nedeninin şerh düşüldüğü diploma örneği tanzim edilir” denildi.

Marmara Üniversitesi Rektörü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımızın 4 yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesinden başarıyla mezun olarak diplomasını aldığını, fakültenin adının zaman içerisinde başka fakültelerle birleştirilerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine dönüştürüldüğünü ve günümüzdeki İşletme Fakültesi’ne bağlı olduğunu resmi kayıt ve belgelerle kanıtlanmış oldu.

Ortaya atılan sahte diploma iddialarının hiçbir resmi, hukuki ve tarihi dayanağı olmadığını, bütün mezunlara güncel üniversite kayıtları üzerinden diploma verilmesinin mevcut kanun ve yönergelerin bir gereği olduğunu yazılı olarak açıkladı.

Ayrıca yapılan açıklamada vatandaşları kandırmak amacıyla asılsız ve dayanaksız söylentiler devam etmesi durumunda yargı yoluna gidileceği belirtilerek, “Bilgi edinme kapsamında değerlendirilen ve toplumun aydınlatılmasını amaçlayan bu duyurunun yayınlanması sonrasında, hukuki niteliği ve tarihi seyri resmi kayıt ve belgelere dayalı olarak açıklanan konu hakkında yalan ve yanlış bilgilerin paylaşılmaya devam edilmesi halinde, Marmara Üniversitesi olarak kurumsal haklarımızı yargı yolu ile korumak için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarım” denildi.
 


 


Etiketler:
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500